ویدیو‌ها

لیست پخش

قبلی بعدی
1

نمونه کار جراحی بینی | دکتر آزاده خردمند

00:44
2

عمل زیبایی بینی

00:44
3

یک ماه بعد از عمل بینی

00:18
4

2 ماه بعد از عمل زیبایی بینی

00:18
5

بلافاصله بعد از برداشتن گچ بینی

00:18
6

دو سال بعد از جراحی بینی کج و افتاده

00:39
7

قبل و بعد از عمل زیبایی بینی

00:35
8

قبل از عمل زیبایی بینی

00:27
9

یک ماه بعد از عمل زیبایی بینی در اصفهان

00:21
10

دو سال بعد از عمل بینی

00:24
11

بلافاصله بعد از عمل زیبایی بینی

00:18
12

نمونه جراحی بینی بلافاصله بعد از عمل | دکتر آزاده خردمند

00:20
13

جراحی بینی آقا بلافاصله بعد از عمل

00:09
14

جراحی بینی گوشتی

00:20
15

نمونه رینوپلاستی

00:21
16

بلافاصله بعد از عمل جراحي بيني گوشتي و بسيار كج

00:25
17

جراحی بینی برای مراجعه کننده عزیز

00:16
18

جراحی زیبایی بینی بلافاصله بعد از عمل

00:20
19

جراحی زیبایی بینی سه هفته بعد از جراحی

00:38
20

جراحی زیبایی بینی بلافاصله بعد از عمل

00:12
21

جراحی زیبایی بینی

00:22
22

جراحی زیبایی بینی بلافاصله بعد از عمل

00:23
23

جراحی زیبایی بینی بلافاصله بعد از عمل

00:09
24

جراحی زیبایی بینی مراجعه کننده عزیز بلافاصله بعد از عمل

00:13
25

جراحی بینی بلافاصله بعد از عمل

00:19