ویدیو‌ها

لیست پخش

قبلی بعدی
1

اتوپلاستی یا جراحی زیبایی گوش | دکتر آزاده خردمند

00:23
2

هفتمین کنگره بین المللی انجمن علمی راینولوژی ایران | دکتر آزاده خردمند

00:41
3

نمونه کار جراحی بینی | دکتر آزاده خردمند

00:24
4

نمونه کار جراحی بینی | دکتر آزاده خردمند

00:44
5

نمونه کار جراحی بینی | دکتر آزاده خردمند

00:18
6

نمونه کار جراحی بینی | دکتر آزاده خردمند

00:35
7

بلافاصله بعد از جراحی زیبایی بینی | دکتر آزاده خردمند

00:27
8

نمونه کار جراحی بینی بعد از 1 ماه | دکتر آزاده خردمند

00:18
9

نمونه کار جراحی بینی بعد از دو ماه | دکتر آزاده خردمند

00:18
10

نمونه جراحی بینی بلافاصله بعد از عمل | دکتر آزاده خردمند

00:20
11

جراحی زیبایی بینی بلافاصله بعد از عمل | دکتر آزاده خردمند

00:45
12

جراحی بینی کج | دکتر آزاده خردمند

00:40
13

بلافاصله بعد از عمل بینی | دکتر آزاده خردمند

00:18
14

بلافاصله بعد از عمل جراحي بيني گوشتي و بسيار كج

00:25
15

نمونه رینوپلاستی

00:21
16

جراحی بینی گوشتی

00:20
17

جراحی بینی آقا بلافاصله بعد از عمل

00:09
18

جراحی زیبایی بینی بلافاصله بعد از عمل

00:12
19

جراحی زیبایی بینی سه هفته بعد از جراحی

00:38
20

جراحی زیبایی بینی بلافاصله بعد از عمل

00:20
21

جراحی بینی برای مراجعه کننده عزیز

00:16
22

جراحی زیبایی بینی مراجعه کننده عزیز بلافاصله بعد از عمل

00:13
23

جراحی زیبایی بینی بلافاصله بعد از عمل

00:09
24

جراحی زیبایی بینی بلافاصله بعد از عمل

00:23
25

جراحی زیبایی بینی بلافاصله بعد از عمل

00:23
26

جراحی زیبایی بینی

00:22
27

قبل و بعد عمل بینی

00:09
28

نمونه عمل بینی 2 ماه بعد از عمل

00:07
29

جراحی زیبایی بینی بلافاصله بعد از عمل

00:17
30

جراحی بینی بلافاصله بعد از عمل

00:19