بایگانی جراحی زیبایی صورت

انواع روش های لیفت لب در اصفهان
جراحی زیبایی صورت

لیفت لب در اصفهان

لب‌ها یکی از مهم‌ترین مراکز ارتباط هستند. هر تغییر ظریف در خطوط لب، این قدرت را دارد که بگوید ما خوشحالیم، سرگرم هستیم یا ناراضی.

لیفت صورت
جراحی زیبایی صورت

لیفت صورت

در اثر افزایش سن یا قرار گرفتن در معرض اشعه آفتاب پوست خاصیت ارتجاعی خود را از دست داده و مستعد افتادگی و چین و