مراقبت های بعد از جراحی گوش

مراقبت های بعد از جراحی گوش

لازم است افراد برای کسب نتیجه ایدآل و مطلوب از جراحی زیبایی گوش نکاتی را تحت عنوان مراقبت های بعد از جراحی گوش انجام دهند.  به طور کلی می توان گفت ؛ رعایت دستورالعمل ها و مراقبت های بعد از جراحی ، می تواند شما را در بهتر سپری نمودن دوران نقاهت این جراحی و نیز […]

جراحی زیبایی گوش

جراحی زیبایی گوش

جراحی زیبایی گوش افرادی اقدام به جراحی زیبایی گوش می کنند که به هر دلیلی با مشکلات فرمی و ناهماهنگی این عضو مواجه هستند. به طور کلی افرادی که به دلیل مادرزادی یا ژنتیکی ، گوش هایی با سایز و زاويه نامناسب با سر از نظر زیبایی دارند ؛ بهترین گزینه برای جراحی گوش می […]