بایگانی جراحی بینی با لیزر

بهترین جراح بینی استخوانی در اصفهان
رینوپلاستی

عمل بینی استخوانی در اصفهان

در ایران، عموماً بینی به دو دسته گوشتی و استخوانی تقسیم می شود. این طبقه بندی هیچ مبنای علمی ندارد. اما جراحان برای ارتباط بهتر

بهترین جراح بینی گوشتی در اصفهان
رینوپلاستی

عمل بینی گوشتی در اصفهان

این نوع بینی رایج ترین نوع بینی است که هم در مردان و هم در زنان یافت می شود. معمولاً غضروف ضعیفی دارد و شکلی