بایگانی عمل اتوپلاستی

اتوپلاستی
اتوپلاستی

جراحی زیبایی گوش در اصفهان

اتوپلاستی چیست؟ اتوپلاستی یا جراحی گوش یک عمل زیبایی است که شکل و اندازه گوش ها را تنظیم می‌کند. گوش‌هایی که بزرگ یا بیرون زده