بایگانی عمل بینی

عمل بینی شکسته توسط جراح بینی در اصفهان
رینوپلاستی

عمل بینی شکسته در اصفهان

بینی برجسته ترین ویژگی صورت است. بنابراین جای تعجب نیست که ضربه به بینی می تواند عواقب مخربی برای ظاهر بینی و همچنین عملکرد آن